EĞİTİM BİLİMLERİ

TANITIM

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün temel işlevi; ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda mesleğinde yetkin öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmek, öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermek, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile diğer eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmetiçi eğitim programları uygulamak ve lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.

Bölümümüz bünyesinde, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim , Eğitim Yönetimi , Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalları yer almaktadır. 

Eğitim Bilimleri Bölümü eğitim ve araştırma çalışmalarını saha odaklı, uygulama ağırlıklı ve dinamik bir kamu hizmeti bilinciyle yürütür. Takım çalışmasını, kişiler ve kurumlar arası işbirliğini önceler. Araştırmalarını ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütür.